Intézményünkről


Intézményünket a Magyar Tudományos Akadémia tartja fent (lsd.: “Aktualitások” menüpont.).
Az intézmény típusa: közös igazgatású, többcélú intézmény: bölcsőde, óvoda.
Az intézmény vezetője: Hajnal Margit Hajnalka
Az intézményvezető-helyettes: Kertész Tímea
Az intézmény vezetője és vezető- helyettese előzetes megbeszélés alapján, bárkit szívesen fogad. Időpontokat egyeztetni a honlaponunkon feltüntetett elérhetőségeken lehet.
Gazdasági szervezet vezetője: Seres Csilla Klára
Az intézményben működő szülői érdekképviseletet a Szülői Szervezet elnök: Dr. Mayer Rita látja el.  Elérhetősége: helyben, szokásos módon van feltüntetve.

Rövid ismertető:
Intézményünk több, mint 30 éve áll a gyermekek szolgálatában.
Zöldövezeti, egészséges levegőjű környezetben, a Rózsadomb egyik legszebb részén található.
Jelenleg 3 óvodai és 3 bölcsődei csoporttal rendelkezünk.
Hangulatos, kültéri játékokkal teli kertünk pancsolóval, ősfákkal és nagy területtel várja a kicsiket.
Tágas, napos, jól felszerelt szobáink igazodnak a gyermeki szükségletekhez.
A néphagyomány őrzésén alapuló pedagógiai programunkat projekt jellegű tervezéssel valósítjuk meg.
Nevelői közösségünk nagy hangsúlyt fektet a tehetségek gondozására, fejlesztésére.

Nevelési hitvallásunk: “Minden gyermek abban fejlődik a legjobban, amiben jól érzi magát.”


Ahogy mi nevelünk

Tudás. Szeretet. Kreativitás.

A nevelőtestület gyermekközpontú, hivatását szívből szerető, magasan képzett, kreatív, lendületes szakemberekből áll.
A projektmódszer során a pedagógus szerepe nem csupán a hagyományos módon alakul. Ez a szerep kibővül a bevonható partnerek (gyerekek, óvodapedagógusok, gondozónők, dajkák, szülők, társintézmények), illetve a feldolgozandó témák tág körével.
A pedagógusszerep módszertani szempontból sokkal konstruktívabb, hiszen részben átengedi a gyermekek számára tevékenységeik megszervezését, lebonyolítását, irányítását, ellenőrzését, tehát indirekt hatásrendszerrel dolgozik.

“A nevelőnek tehát az a dolga, úgy mutassa meg a világot a gyermeknek, hogy saját érdeklődésével a gyermeket a közös felfedezésre csábítsa” (Gerő Zsuzsa)


Óvodai fakultáció

A pedagógiai programunkhoz illesztve, a gyermek egyéni sajátosságaihoz és fejlettségéhez igazodó, játékos fejlesztő tevékenységek:

A programba beépítve:

 • játékos múzeumpedagógiai tevékenységek az évkör mentén, jeles napokhoz, eseményekhez kapcsolva
 • néptánc, a projektek tematikája szerint
 • beszédfejlesztés
 • fejlesztőpedagógia
 • tehetségfejlesztés
 • komplex, prevenciós jellegű mozgásfejlesztés

Választható nevelési időn kívüli tevékenységek:

 • játékos angol foglalkozás
 • mozgásfejlesztésen belüli lehetőségek:
  • úszás
  • játékos mozgásfejlesztés, melynek fő fejlesztési vonala: a lábboltozat és testtartás/gerinc (Természetesen a mozgásfejlesztés nem pótolja és nem helyettesíti a szükséges gyógytornát!
  • logikai és problémamegoldást segítő: sakk és gombfoci

    


Közérdekű adatok közzététele

Az intézmény nyilvános szakmai dokumentációi megtekinthetők előzetes megbeszélés alapján, helyben szokásos módon, a vezető irodájában illetve Erdészné Barna Erzsébetnél.

1. Szervezeti, személyi adatok:
1.1. Az intézmény neve: Akadémiai Óvoda és Bölcsőde
Székhely: 1022 Budapest, Barsi utca 3.
Kapcsolat:

Gazdasági ügyintéző: Wende Krisztina
telefon: +36 1 326 7780
e-mail: info@aob.hu; gazdasagi@aob.hu
honlap: aob.hu

Intézményvezető: Hajnal Margit Hajnalka
Elérhetőség:
telefon: +361 326 7780
e-mail: vezeto@aob.hu

1.2. Fenntartó (törvényességi ellenőrzés és felügyeleti szerv): Magyar Tudományos Akadémia
A Fenntartó képviselője: az MTA elnöke
Székhely: 1051 Bp. Széchenyi István tér 9.
Kapcsolat:
telefon: +361 411 61 00
e-mail: info@titkarsag.mta.hu

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

3. Gazdálkodási adatok: 

Nyitvatartás: 7.30-17.30.
A nevelési, gondozási év: szeptember 1- augusztus 31-ig tart.
A nevelési év rendje: a Különös közzétételi lista c. dokumentumban található.