notwo összes bejegyzése

Közlemény a 2022-es beiratkozásról

Kedves Szülők!

Az óvodába és bölcsődébe történő férőhely igények (felvételi kérelmek) benyújtásának határideje: 2022. március 31. Az Igénybejelentő lap (felvételi kérelem) intézményünkbe való eljuttatásának módja: elektronikus, postai vagy személyes úton történhet. A bölcsődei és óvodai felvétel tárgyában meghozott döntést  a szülők, a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot megelőző időszakban kapják kézhez. Az igény elutasítása esetén a tudomásra jutástól számított 15 napon belül írásban, fellebbezést lehet benyújtani a döntés ellen a Magyar Tudományos Akadémia Főtitkárának címezve az intézményvezetőnél (lsd: 22/2015. (XII.15.) sz. Elnöki Határozat).

Kérjük Önöket, hogy sikeres felvétel esetén, a lakhely vagy tartózkodási hely szerinti (körzetes) óvoda vezetőjének vagy a jegyzőjének jelentsék be, hogy a gyermek óvodakötelezettségének intézményünkben tesz eleget. 

A beiratkozáshoz legyenek szívesek a következő dokumentumokat és azok fénymásolatát magukkal hozni: a gyermek TAJ kártyáját, lakcímét és személyi azonosságát igazoló hatósági igazolványt és a születési anyakönyvi kivonatát. Szükséges még a szülők személyi azonosságát és lakcímét igazoló hatósági igazolvány bemutatása, másolata. Elvált vagy külön élő szülők esetében kérjük, a gyermek elhelyezésére és felügyeleti jogára vonatkozó hatósági igazolás (bírósági végzés) bemutatását, másolatát is. 

A beiratkozás napján lehet megbeszélni a kisgyermeknevelőkkel a bölcsődei beszoktatás rendjét. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy bölcsődénk és óvodánk nem kötelező ellátást biztosító intézmény. 

Szeretettel várunk minden kedves Beiratkozót (szülőt és gyermeket)!
Üdvözlettel:
az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde vezetője és a nevelőtestület

Fontos tájékoztatás!

A 2022/2023-as gondozási, nevelési évre (bölcsődébe és óvodába egyaránt) az alább letölthető Igénybejelentő lap kitöltésével és intézményünkhöz való eljuttatásával lehet jelentkezni 2022. március 31.
A pontosan kitöltött és mindkét szülő által aláírt Igénybejelentő lapot el lehet hozni személyesen, illetve el lehet küldeni elektronikus vagy postai úton is.
Az intézmény látogatására korlátozott számban, előre megbeszélt időpontban van lehetőség.
Kérjük, jelentkezés előtt legyenek szívesek elolvasni az MTA Elnökének a 22/2015. (XII. 15.) sz. határozatát, amelyben tájékozódhatnak a felvételi eljárás szabályairól, illetve az intézmény Házirendjét, amely pontos útmutatást ad minden kedves belépő szülőnek és gyermeknek az intézményi működésről, jogokról és kötelezettségekről.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 22/2015. ( XII.15.) sz. határozata az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde igénybevételi rendjéről, amely egyben meghatározza az intézmény felvételi rendjét is

Óvodai térítési díjak és a férőhelyek igénybevételi rendje a 2019/2020-as nevelési évben:
Az MTA Intézményeiben dolgozók gyermekei szabad férőhely esetén a hivatalos jelentkezés után, alanyi jogon kerülnek be az intézménybe (lsd. 22/2015. (XII. 15.) sz.elnöki határozat).
A nagyszülői jogon érkező unokák és un. egyéb jogon (külsős, nem az MTA Intézmények dolgozóinak gyermekei, unokái) bekerülő gyermekek a mindenkori önköltség megtérítésére kötelezettek, amely a 2019/2020-as nevelési évtől, a 2015. 12. 15-i elnöki engedély alapján, 760 000 Ft. / 10 hó (szeptembertől-júniusig fizetendő). Lsd. 22/2015. (XII. 15.) sz. elnöki határozat.
Az óvodai térítési díjat minden hónap 10-ig kérjük az óvoda számlájára utalni! Kérjük, a befizetési határidők pontos betartását! Előre is köszönjük.

Étkezési térítési díj: 1200 Ft/nap (2022.05.01-jétől).

Befizetések időpontja:
Az oldalon lévő google naptárban található meg. (Kalendárium)

A befizetések időpontját mind az óvoda honlapján (Kalendárium) és a bejárat melletti hirdetőtáblánkon is időben jelezzük. Az időpontokkal kapcsolatban az intézmény fenntartja a változtatás jogát!
Kérjük az étkezési díjak befizetésének napját kísérjék figyelemmel, a gyermekek étkezésének folyamatos biztosítása érdekében! Köszönjük!

A 2021/2022-es nevelési év rendjét a Különös közzétételi lista tartalmazza. (“Dokumentumok” menüpont)

Kirándulások, egyéb óvodai programok, szünetek, az étkezés befizetésének időpontjai:
Kalendárium szerint