Közlemény a 2022-es beiratkozásról

Kedves Szülők!

Az óvodába és bölcsődébe történő férőhely igények (felvételi kérelmek) benyújtásának határideje: 2022. március 31. Az Igénybejelentő lap (felvételi kérelem) intézményünkbe való eljuttatásának módja: elektronikus, postai vagy személyes úton történhet. A bölcsődei és óvodai felvétel tárgyában meghozott döntést  a szülők, a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot megelőző időszakban kapják kézhez. Az igény elutasítása esetén a tudomásra jutástól számított 15 napon belül írásban, fellebbezést lehet benyújtani a döntés ellen a Magyar Tudományos Akadémia Főtitkárának címezve az intézményvezetőnél (lsd: 22/2015. (XII.15.) sz. Elnöki Határozat).

Kérjük Önöket, hogy sikeres felvétel esetén, a lakhely vagy tartózkodási hely szerinti (körzetes) óvoda vezetőjének vagy a jegyzőjének jelentsék be, hogy a gyermek óvodakötelezettségének intézményünkben tesz eleget. 

A beiratkozáshoz legyenek szívesek a következő dokumentumokat és azok fénymásolatát magukkal hozni: a gyermek TAJ kártyáját, lakcímét és személyi azonosságát igazoló hatósági igazolványt és a születési anyakönyvi kivonatát. Szükséges még a szülők személyi azonosságát és lakcímét igazoló hatósági igazolvány bemutatása, másolata. Elvált vagy külön élő szülők esetében kérjük, a gyermek elhelyezésére és felügyeleti jogára vonatkozó hatósági igazolás (bírósági végzés) bemutatását, másolatát is. 

A beiratkozás napján lehet megbeszélni a kisgyermeknevelőkkel a bölcsődei beszoktatás rendjét. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy bölcsődénk és óvodánk nem kötelező ellátást biztosító intézmény. 

Szeretettel várunk minden kedves Beiratkozót (szülőt és gyermeket)!
Üdvözlettel:
az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde vezetője és a nevelőtestület